Detský domov

Detský domov

Detský domov v Necpaloch vznikol v roku 1965, kedy deti najprv bývali v priestoroch tristoročného „Juštovského“ kaštieľa. Postupom času sa v roku 2000 domov presťahoval do novej budovy, kde sú vytvorené vyhovujúce podmienky na transformáciu detského domova. Na konci roku 2015 oslávil domov svoje 50. výročie založenia.

Od vzniku domova sa na riaditeľskej stoličke zatiaľ vystriedalo 8 riaditeliek a riaditeľov, ktorých cieľom bolo a je, poskytnúť deťom komplexnú starostlivosť - celodenné stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchovu, liečebno-výchovnú starostlivosť, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a starostlivosť rodinám. Každé dieťa má právo vyrastať vo funkčnej biologickej rodine, no niektoré deti takúto možnosť nemajú. Pre deti z Detského domova v Necpaloch sa však realizuje profesionálna náhradná starostlivosť v rodine. Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine zabezpečuje profesionálny rodič alebo manželia (profesionálni rodičia) – zamestnanci DeD.

Význam takejto rodiny spočíva práve v tom, že sa najviac približuje modelu rodinnej výchovy. Dieťa tak stráca pocit odlišnosti od ostatných, ktoré vyrastajú vo funkčných biologických rodinách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave dokonca DeD v Necpaloch udelilo cenu „Z domova do rodiny“ za roky 2005, 2006 a 2007. Poskytovanie starostlivosti v profesionálnych rodinách sa domovu osvedčilo a stal sa vzorom pre mnohé iné detské domovy, ktorým pracovníci necpalského domova odovzdávali svoje bohaté skúsenosti a rady. Hlavným cieľom pracovníkov domova totiž je, aby sa deti vrátili do biologickej rodiny.

Domov ponúka deťom aj zaujímavé možnosti trávenia voľného času

Deti sa totiž zúčastňujú rôznych akcií, chodia na turistiku, výlety a navštevujú relaxačné a náučné krúžky – výtvarný, dramatický, tanečný a počítačový. Aktívne sa venujú aj pohybu, majú možnosť športovať na ihrisku, v posilňovni a telocvični. Pracovníci domova dozerajú aj na zdravie svojich zverencov, o ktoré sa starajú v rehabilitačnom centre. Vysoké požiadavky sa kladú aj na vzdelávanie a na prípravu detí na vyučovanie. Výchova detí v domove je zameraná na individuálny prístup. Žiadne dieťa nie je v domove diskriminované, pretože pracovníci sa starajú o talentované deti i menej talentované, deti s mentálnym postihnutím, s poruchami správania, ale aj s psychiatrickými diagnózami.

Práca v detskom domove je pre jeho pracovníkov okrem zamestnania aj poslaním

Deti cítia, že pracovníci sa o nich starajú s obrovským srdcom, láskou a porozumením. Zamestnanci domova sú pre svojich zverencov nesmierne dôležití, pretože s nimi prežívajú ich trápenia, radosti a vždy sú tu pre nich, keď deti niečo potrebujú. Istým spôsobom učia deti pripravovať sa na život, prijímať výhry a prehry a vytvoriť im krásnu spomienku na detstvo, ktoré nemajú ideálne.

Fotogaléria k 50. výročiu založenia domova

dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly
dd-necpaly

Facebook Twitter LinkedIn
61kspredaných fliaš
122vyzbierané pre deti
×