Obec Necpaly

Obec Necpaly

Obec Necpaly je situovaná na prahu Veľkej Fatry, nachádzajúca sa na vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny. Pre túto dedinu je typická krásna príroda s pestrou flórou a faunou.

Necpalská dolina sa rozprestiera na západe Veľkej Fatry a preteká ňou známy Necpalský potok. Leží približne severným smerom od známeho veľkofatranského dua – Blatnickej a Gaderskej doliny a z druhej strany je Belianska dolina, s ktorou hraničí spoločným hrebeňom. Dolinou dlhou vyše 12 kilometrov vedie zeleno značená cyklotrasa a modro značkovaný turistický chodník z Necpál na Chatu pod Borišovom. Pod vrchom Brotnica, ktorý sa vypína nad obcou Necpaly, si môžete z drevenej rozhľadne vychutnať krásny pohľad na okolie Turčianskej záhradky.

Podľa historikov zo Slovenska a Maďarska je názov obce Necpaly slovanského pôvodu. Nevylučuje sa, že názov súvisí s požiarom a pochádza z prídavného mena „páliť, žiariť“. K obci sa totiž viaže aj povesť, že dedina bola často vypaľovaná. Preto sa jej obyvatelia združili a rozhodli sa založiť spolok na ochranu proti požiarom.

Necpaly boli založené v roku 1282, takže sú bohaté na históriu, ktorá siaha až do doby bronzovej. V minulosti tu boli postavené príbytky ľudí, ktorí získavali obživu obrábaním zeme i prepychové panské sídla. Necpaly boli hospodársky rozvinutou oblasťou, pretože v období 18. a 19. storočia mala obec vlastný pivovar a papiereň a mlyny. Istý čas sa tu nachádzalo aj verejné kúpalisko, ktoré pomáhali kopať obyvatelia obce. V medzivojnovom období si Necpaly produkovali sami elektriku pomocou vodnej elektrárne, ktorá bola prvou obecnou malou vodnou elektrárňou na Slovensku. Do histórie sa obec zapísala aj tým, že v roku 2008 priniesla obci ocenenie Inovácia Žilinského samosprávneho kraja.

Historické pohľadnice z archívu SNK

necpaly-historia
necpaly-historia
necpaly-historia
necpaly-historia

Obec sa spája so zaujímavými menami, ktoré sú na ňu rodovo alebo časovo viazané. Dedinu vlastnil od roku 1479 rod Necpalských. Koniec 15. a začiatok 16. storočia bol v obci poznačený majetkovými spormi, ktoré nakoniec vyhral rod Justhovcov. Koncom 19. storočia prebrali majetkové velenie Necpál Franklinovci. Necpaly sú však spájané aj s menom Márie Hrúzovej (matky slávneho básnika Sándora Petöfiho), Juraja Lahnera, Júliusa Jušta a Štefana Reindla. Práve s menom Štefana Reindla sa spája aj múzeum v obci, ktoré sa nachádza v budove postavenej pred 170 rokmi. S myšlienkou a iniciatívou zriadiť múzeum prišiel MVDr. Vladimír Hanzlík spolu s manželkou doc. PhDr. Mgr. Alžbetou Hanzlíkovou, PhD. Na založenie múzea poskytli vlastné priestory, ale hlavne aj vystavené exponáty, keďže Štefan Reindl - známy notár, učiteľ a zberateľ ľudových piesní, bol starým otcom pani Hanzlíkovej.

Necpaly sa taktiež sa vyznačujú kultúrnou a historickou hodnotou pamiatok, ktoré sa tu nachádzajú. Stoja tu dva kostoly a štyri kaštiele, z ktorých jeden v minulosti slúžil ako detský domov. Priamo v centre obce sa nachádza aj Pamätník SNP. V areáli kaštieľov sa nachádza Pamätník Juraja Lahnera a hroby Franklinovcov. Pamätná tabuľa Márie Hrúzovej sa týči vo vestibule evanjelického kostola. Okrem toho tu nájdete poštu, materskú a základnú školu, obchod, múzeum, zdravotné stredisko a ubytovacie zariadenia pre podporu cestovného ruchu. Obec má aj dobrovoľný hasičský zbor a spevokol, ktorý založilo OZ Únia žien.

Facebook Twitter LinkedIn
61kspredaných fliaš
122vyzbierané pre deti
×